Paques 2019, Stages enfants


Lundi 22 Avril Férié
Mardi 23 Avril Paillettes
Mercredi 24 Avril Argile
Jeudi 25  Avril Masques
Vendredi 26  Avril Pâte à sel
Lundi 29  Avril Argile
Mardi 30  Avril Plantation
Mercredi 1er Mai Férié
Jeudi 2 Mai Oeufs de Pâques
Vendredi  3 Mai Pâte à sel